Teaching and Learning Tourism

Informations

Teaching and Learning Tourism

Emplacement : schoolgroup
Membres : 30
Activité la plus récente : 14 mars 2011

Citius, Altius, Fortius

Tema nr. 5 - Analiza de pret

ANEXA NR. 10  - ANALIZADE PREŢ   

      

ANALIZA DE PREŢ           NR. 759/18.05-2009

                                                        Simbol I-20

I. Denumirea excursiei(acţiunii)  Maramureş      perioada  18.06.2009-22.06.2009

grup minim  40 persoane.

II. Extras din program TârguNeamţ–Gura Humorului–Câmpulung Moldovenesc–   Borşa–Moisei–Ieud-Bogdan Vodă–Rozavlea–Bârsana–SighetuMarmaţiei–Săpânţa– Negreşti Oaş-Baia Mare–Bistriţa–Tihuţa-Vatra Dornei–TârguNeamţ

III. Beneficiar Colegiul Tehnic “Ion Creangă”     organizator grup   Timişescu Emil

tel: 0745345262

IV. Calculaţia preţului de vânzare

 

Nr.

crt.

Articole de

circulaţie

Elemente de cheltuieli

Elemente de

calcul

Valoarea

Per turist

Totala

1.

CHELTUELI DIRECTE

Masă

 

190 lei

7600 lei

2.

Cazare

 

120 lei

4800 lei

3.

Transport

 

  94 lei

3760 lei

4.

Cheltuieli culturale

 

  20 lei

  800 lei

5.

Cheltuieli organizator

10%

42,4 lei

1696 lei

6.

Cheltuieli ghid

 

6,25 lei

  250 lei

7.

Cheltuieli şofer

 

6,25 lei

  250 lei

8.

Alte cheltuieli

 

 

 

9.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

478,9 lei

19156 lei

11.

COMISION  20%

 95,8 lei

3831,2 lei

12.

TVA              19%

18,20 lei

    728 lei

13.

TOTAL COSTURI

592,9 lei

23716 lei

14.

TOTAL PREŢ DE VÂNZARE

593 lei

23720 lei

 

      Data     18.05.2009                                                          Încasări:

                                                                    (felul şi nr.documentului)

      Întocmit     PopaMihail                                     1  bilete de excursie-  23720 lei

   (organizator turism)                                                2………………………………….lei

    Verificat Curpănaru Gabriela                          3………………………………….lei                                                           (contabil şef)                                                              4……………………………….…lei

                                                                       5………………………………… lei

     Luat la cunoştinţă Timişescu Emil                            

   (organizator grup)                                           Total:   23720 lei

  


Explicaţii şimod de calcul

Analiza de preţ din ANEXA NR. 10 a fost realizată pe baza Programuluiexcursiei prezentat în ANEXA NR. 9. Este vorba despre o excursie de 5 zile înMaramureş, cu un număr de 40 de turişti la care se adaugă ghidul şiconducătorul auto.

Elementele de calcul ale analizei de preţ sunt următoarele:

·  masa; suma de 190 lei înscrisă în rubrica“Masa” se obţine adunând sumele cheltuite de turist în cele 5 zile pentrualimentaţie, respectiv: 20 lei(cina în prima seară) +20 lei (mic dejun ziua II)+30 lei(cina ziua II) +20 lei (mic dejun ziua III) +30 lei(cina ziua III)+ +20lei (mic dejun ziua IV) +30 lei(cina ziua IV)+20 lei(mic dejun ultima zi) = 190lei

·  cazarea; suma de 120 lei înscrisă îndocument la cazare se obţine cumulând cheltuielile de cazare ale unui turist peparcursul celor 5 zile ale excursiei: 30 lei/noapte*4= 120 lei

·  transport; lungimea totală a parcursului este 940 km. Această distanţă seînmulţeste cu  4 lei/km(cât se estimeazăcă este costul unui km cu autocarul)

       940 km * 4 lei/km = 3760 lei

       3760 lei : 40 turişti = 94lei(revin fiecărui turist ca cheltuială de transport)

·  cheltuielile culturale sunt 20 lei care vor fifolosite pentru cumpărarea biletelor de acces în muzee

·  cheltuieli organizator; acestea se obţin aplicând un procentde 10% asupra elementelor de cheltuieli de mai sus, respectiv

190 lei (masa)+120 lei (cazarea) + 94 lei (transport) + 20 lei (cheltuieliculturale)=    424 lei

       424 lei * 10% = 42,4 lei

·  cheltuieli ghid;cheltuielile ghidului şi aleconducătorului auto vor fi suportate de turişti prin includerea acestora încostul biletului fiecărui turist. Ghidul şi conducătorul auto au cazareagratuită, lor acordându-li-se o diurnă necesară pentru acoperirea cheltuielilorcu masa. In aplicatia noastră am considerat o diurnă de 50 lei.

       50 lei/zi * 5 zile = 250 leipentru intreg sejurul

Aceasta sumă de 50 lei o împărtim la 40(numărul de turişti) si aflăm sumape care trbuie să o plătească fiecare turist pentru ghid.

       250 lei : 40 = 6,25 lei

·  cheltuieli şofer; se calculează analogcheltuielilor pentru ghid, rezultând suma de 6,25 lei

·  total cheltuieli directe; se adună sumele dinrubricile discutate

       190 lei(masa) + 120 lei(cazarea) + 94 lei(transport) + 20 lei (cheltuieli culturale) + 42,4 lei(cheltuieli organizator) + 6,25 lei (cheltuieli ghid) +6,25 lei ( cheltuielişofer) = 478,9 lei

·  comision 20%; la suma “total cheltuielidirecte” se aplică un comision de 20% care este comisionul agenţiei de voiajrezultând:

       478,9 lei *20% = 95,8 lei

·  TVA; TVA de 19% se aplică doar cheltuielilorcu comisionul deaorece celelalte cheltuieli au deja aplicată taxa pe valoareaadăugată

       95,8 lei * 19% = 18,20 lei

·  total costuri; la “total cheltuieli directe”se aduna comisionul si TVA rezultând total costuri      478,9 lei + 95,8 lei + 18,20 lei = 592,9lei

·  total preţ de vânzare se obţine rotunjind “total costuri” dela 592,9 lei la 593 lei

·  Valoare totală; toate cifrele din coloana“valoare totală” se obţin înmulţind sumele din prima coloană ( valoarea perturist) cu 40 ( numărul de turişti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum de discussion

Tema nr. 6 - Delegatia 11 réponses

Fişă de documentare nr. 5  -  DelegaţiaÎnaintea începerii acţiunii( cu 24 sau 48 de ore înainte) agenţia de turism întocmeşte Delegaţia ghidului. Acesta este documentul prin care ghidul însoţitor…Continuer

Démarrée par Gianina Buruiana. Dernière réponse de Marcu Sînzîiana 14 mars 2011.

Tema nr. 4 - Programul excursiei 18 réponses

        Dragi elevi,Va rog parcurgeti programul excusiei pentru a intelege modul de intocmire al acestuia. Apoi concepeti singuri o excursie de 4 zile in judetul Neamt folosind acest document.…Continuer

Démarrée par Gianina Buruiana. Dernière réponse de Bortisca Gabriel 5 mars 2011.

tema nr 6

Continuer

Démarrée par Dumitru Maria-Georgiana 28 févr. 2011.

Tema 5

Analiza de pret

Démarrée par Mihai Trofin 25 janv. 2011.

Mur de commentaires

Commenter

Vous devez être membre du groupe « Teaching and Learning Tourism » avant de pouvoir ajouter des commentaires!

Commentaire de ungureanu alexandra-maria le 24 janvier 2011 à 18:53

ANALIZA DE PREŢ           NR. 759/08-03-2011

                                                        Simbol I-16

I. Denumirea excursiei(acţiunii)  Brasov      perioada  08.03.2011-12.03.2011

grup minim  18 persoane.

II. Extras din program : Piatra Neamţ –Bacau–– Brasov –Sinaia-Ramnicu Valcea–Calimanesti-Petrosani-Sibiu–Sighisoara-Odorheiul Secuiesc- Miercurea Ciuc-Bacau-Piatra Neamt

III. Beneficiar Grup Scolar Economic Administrativ Piatra Neamt organizator grup  Popa Andrei

tel: 0749126600

IV. Calculaţia preţului de vânzare

 

Nr.

crt.

Articole de

circulaţie

Elemente de cheltuieli

Elemente de

calcul

Valoarea

Per turist

Totala

1.

CHELTUELI DIRECTE

Masă

 

92 lei

1200 lei

2.

Cazare

 

120 lei

3420 lei

3.

Transport

 

  95lei

1800lei

4.

Cheltuieli culturale

 

  40 lei

738lei

5.

Cheltuieli organizator

10%

53,3lei

1013lei

6.

Cheltuieli ghid

 

7,9lei

 160.2lei

7.

Cheltuieli şofer

 

7.5lei

135lei

8.

Alte cheltuieli

 

 

 

9.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

415,7lei

7482,7lei

11.

COMISION  20%

 94,8 lei

1706,4lei

12.

TVA              19%

18,20 lei

   327.6lei

13.

TOTAL COSTURI

528,7 lei

9516,6lei

14.

TOTAL PREŢ DE VÂNZARE

530 lei

9540lei

 

      Data     08.03.2011                                                         Încasări:

                                                                    (felul şi nr.documentului)

      Întocmit    Brates Liviu                      1  bilete de excursie- 9540 lei

   (organizator turism)                                               2………………………………….lei

    Verificat Anton Cristina                        3………………………………….lei                                                           (contabil şef)                                                              4……………………………….…lei

                                                                       5………………………………… lei

     Luat la cunoştinţă Popa Andrei

   (organizator grup)                                           Total:   9540lei

  

Commentaire de Ambroza Alex le 24 janvier 2011 à 17:40
Prezentarea unei agentii de turism


1. Prezentarea firmei

Nume firma: Travel With Us (TWU)
Adresa agentie: Str.Avram Iancu, nr.5, bl 138 parter, ap.39
Locatie: Bucuresti
Telefon:021/7141653 sau 0765324211
Fax: 021-7141652
E-mail:contact@twu.ro
Societatea TWU S.R.L. va fi infiintata anul acesta si inmatriculata in Registrul comertului avand forma juridica de constituire societate cu raspundere limitata si un capital privat de 100 %.
Societatile cu raspundere limitata se infiinteaza pe baza de contract de societate, obligatiile sociale garantate cu patrimonial social al societatii, iar actionarii sunt obligate numai la plata partilor sociale.
Contractul de societate cuprinde elemente necesare pentru infiintarea si functionarea unei firme: numele actionarilor si domiciliul lor, forma si denumirea societatii, partea fiecarui asociat la pierderi si beneficii, localitatile in care firma are sucursale si filiale, durata societatii, modul de dizolvare si de lichiditate al societatii.
Controlul societatii este realizat de catre asociatii directi ai unitatii pe tot timpul functionarii acesteia.
Documentatia necesara obtinerii licentei de turism este urmatoarea:
- cerere de eliberare a licentei de turism;
- certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii: - obiectul de activitate al societatii,
- structura actionariatului,
- datele de identificare a societatii ce se înscriu în certificatul de înmatriculare si sediul punctului de lucru unde se înfiinteaza agentia de turism (agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societatii, din care rezulta informatiile sus-mentionate.)
- copie legalizata a brevetului de turism al persoanei care conduce agentia;
- copie de pe contractul de munca al persoanei ce detine brevetul de turism;
- dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei.
Personalul angajat va fi alcatuit din cetateni romani cu domiciliul in Romania, iar salarizarea acestora se face in conformitate cu legislatia Romaniei.
In domeniul organizarii interne orientarea fundamentala privind folosirea resurselor umane este de a atinge scopurile firmei, calitatea serviciilor oferite clientilor depinzand in mare masura de personalul angajat. Agentia dezvolta relatii armonioase atat in cadrul ei, cat si cu partenerii de afaceri si clientii, personalul participand in mod constient si creator la realizarea obiectivelor.
Misiunea firmei este conform devizei autoimpuse, aceea de a oferi clientilor servicii profesionale de turism.
TWU este agentia ce asigura servicii turistice clientilor sai, oferind cea mai buna valoare pentru banii cheltuiti, pentru care selecteaza cu atentie hotelurile, salile de conferinta si programele turistice. Aici veti gasi cel mai bun raport pret/calitate, prin noi veti putea organiza excursii interne si externe pentru piata germana si celelalte piete.
Agentia doreste diversificarea activitatii si fidelizarea clientilor, oferind servicii de calitate. Mesajul pe care agentia doreste sa-l transmita clientilor este unul de dispozitie si relaxare. Pentru a exprima mai bine misiunea, Agentia TWU foloseste expresia ,,Cu noi gasiti timp, relaxare, satisfacerea asteptarilor dvs. oferind valoare banilor cheltuiti&Acesta este secretul fidelizarii. Perfectiunea se regaseste in detalii, iar acestea sunt alese cu grija pentru clientii nostrii.
Obiective generale
-Sa-si valorifice avantajele detinute in cadrul pietei turistice;
-Sa-si fidelizeze clientii, prin ofertele sale si promptitudinea serviciilor;
-Diversificarea produselor turistice oferite;
-Motivarea personalului;
-Includerea in oferta a unor destinatii noi;
-Formarea unei traditii a companiei care sa scoata in evidenta performantele si sa indemne la progres continuu.
Agentia TWU urmereste afiliarea la A.N.A.T.(Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania) si a fi agentie acreditata I.A.T.A. (International Air Transport Association).
Pentru a putea oferi servicii de calitate, firma isi va crea relatii de afaceri stabile cu parteneri de incredere, din tara si strainatate.
 
2. Prezentarea serviciilor oferite

Agentia TWU va comercializa urmatoarele tipuri de produse si servicii:
- Vacante in tara si strainatate, circuite proprii: Grecia, Italia, Scandinavia(Danemarca-Suedia-Norvegia), Iberia(Spania si Portugalia)cu plecarea din Iasi,transport cu aotocare clasificate pentru turism, ghid si sejururi: Romania(Mamaia, Neptun, Olimp, Venus, Saturn, Jupiter),Grecia(Paralia Katerini), Turcia (Kusadasi, Antalya, Bodrum, Marmaris)
- Rezervari hoteliere in tara si strainatate
- Bilete de avion(companii aeriene: Air France, British Airways, Swiss Air Lines, Austrian Airlines, Alitalia, Olympic Airways, Tarom, LOT,Turkish Airlines)
- Bilete de autocar
- Inchirieri autocare si microbuze(Eurotime, TRANS CONTINENTAL)
- Transferuri auto
- Asigurari medicale pentru calatorii in strainatate(Omniasig, ASTRA, RAI, ASIROM)
- Pachete de servicii pentru calatorii in interes profesional
Agentia noastra desfasoara o activitate tip Touroperator, fiind capabila sa ofere, pe langa produsele standard (bilete de avion/autocar, asigurari, etc.) si produse proprii, create si desfasurate de profesionisti.
3. Analiza SWOT
Puncte forte
Firma noastra se bazeaza pe anumite calitati constitutive pe care nici una dintre firmele concurente nu le prezinta in totalitate. Atuurile pe care firma mizeaza sunt cele stabilite de studiile de piata si sunt astfel concepute incat sa raspunda nevoilor si asteptarilor clientilor.
In primul rand agentia ofera o gama variata de servicii pentru toti clientii sai. Incepand din momentul in care a intrat in contact cu agentia o persoana este ajutata sa aleaga tipul de serviciu pe care o intereseaza. Fie ca este vorba de o excursie in strainatate, la mare sau la munte sau doar de un week-end unui client i se pot oferi mai multe variante. Promisiunile pe care firma le face nu sunt niciodata incalcate indiferent de situatie, pentru ca agentia noastra este cel mai serios partener.
Commentaire de Kredli Nimer le 24 janvier 2011 à 17:38
PREZENTAREA AGENTIEI DE TURISM DREAM TRAVELAgentia de turism DREAM TRAVEL este situata in Piata centrala a orasului, in apropierea Prefecturii si a Consiliului Judetean, linga Casa Culturii Iasi, pe str. Independentei, nr. 23.

Domenii de activitate: agentie de turism tour-operator, incoming-outgoing; rezervari bilete de avion in sistemele de rezervari AMADEUS si WORLDSPAN.

Avand peste 10 ani de experienta, agentia de turism DREAM TRAVEL a cunoscut o evolutie ascendenta rapida, devenind una dintre cele mai importante agentii de turism din Iasi, recunoscuta pentru calitatea si promptitudinea serviciilor oferite.

Managementul firmei are atit pregatire de specialitate (studii superioare in domeniul turismului, brevet de turism din anul 1997), cit si experienta in turism acumulata prin participarea la conducerea hotelului DREAM, aflat in acelasi grup de firme cu agentia DREAM TRAVEL.

Firma a investit nu numai in extinderea propriei sale retele de agentii de turism, ci si in crearea unei retele de parteneri puternice si in crestere, intr-o buna infrastructura de comunicare si in pregatirea unei echipe tinere si dinamice.

Personalul agentiei a participat la cursuri de training pentru utilizarea sistemelor de rezervari de bilete de avion, obtinind diplome de absolvire a cursurilor AMADEUS BASIC, AMADEUS EMITERE,WORLDSPAN
Commentaire de Fotea Andreea Daniela le 18 janvier 2011 à 10:42
Commentaire de Pintea Mihai le 18 janvier 2011 à 10:37
 

Membres (30)

 
 
 

Supporters

Be Creative ! Make your Difference !

Activité la plus récente

Michel Truffer a partagé son billet sur Facebook
22 sept. 2018
Sami Jarkas a commenté l'album de Sami Jarkas
11 mars 2018
Album publié par Sami Jarkas
11 mars 2018
Sami Jarkas a partagé son billet sur Facebook
11 mars 2018
Sami Jarkas a partagé sa discussion sur Facebook
11 mars 2018
Sami Jarkas a partagé sa photo sur Facebook
10 mars 2018
Sami Jarkas a partagé sa discussion sur Facebook
10 mars 2018
Sami Jarkas et G. Mat sont désormais ami(e)s
10 mars 2018
Peyrard est désormais membre de L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls
4 déc. 2017
anterrieu est désormais membre de L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls
12 nov. 2017

Badge

Chargement en cours…

© 2019   Créé par Vincent Mespoulet.   Sponsorisé par

Badges  |  Signaler un problème  |  Conditions d'utilisation