ஆண்டாள் Aandaal, Inde / India, Tamil Nadu (VIIIème s. / 8th century) - Tiruppavai, Pasuram 11, Stance 11, Stanza 11


PASURAM 11

Version en tamoul:


Transcription:


kaRRu(k) kaRavai(k) kaNangaL pala kaRandhu
setraar thiRalazhiya(ch) chenRu seru(ch) cheyyum
kutram onRilaadha kOvalar tham poRkodiyE
putru aravu alkul punamayilE pOdharaay
sutraththu thOzhimaar ellaarum vandhu nin
mutram pugundhu mugil vaNNan pEr paada
siRRaadhE pEsaadhE selva peNdaatti nee
eRRukku uRangum poruLElOr empaavaai


Traduction française


Tu es la fille d’un vacher qui trait beaucoup de vaches, même les plus rétives tu les subjugues et les engourdis sans exception. Ta taille est aussi menue que la partie du serpent qui entre dans un petit trou. Tu es aussi gracieuse qu’un paon de la jungle sauvage, dansant dans son habitat avec ses ailes déployées et tachetées. Réveille-toi ! Tous les camarades du voisinage sont arrivés et sont entrés dans la cour et chantent avec grâce, dans un chœur mélodieux, le nom de Krishna de la couleur d’un nuage noir. Pourtant, toi, aussi jolie que l’or, aussi fragile qu’une plante grimpante, toi, l’épouse bien-aimée de notre Seigneur favori, tu apparais imperturbable et sans voix. Pourquoi dors-tu ? Ecoute et considère, demoiselle !

English translation

Oh daughter of the cattle baron, Who milks herds of cows, And wages war on enemies And makes his enemies loose their strength, Oh Golden tendril, Oh lass who has the mount of venus, Like the hood of the snake, Wake up and come, When your flock of friends, Have come to your courtyard, And sing of Krishna , Who has the colour of the cloud, Oh rich , rich lady, How can you neither move nor talk, And lie in deep trance, And not worship our Goddess pavai.

Vues : 30

Commenter

Vous devez être membre du groupe « L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls » avant de pouvoir ajouter des commentaires!

Rejoindre L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls

Supporters

Be Creative ! Make your Difference !

Activité la plus récente

Vincent Mespoulet a partagé sa vidéo sur Facebook
21 août
Vincent Mespoulet a partagé sa vidéo sur Facebook
2 août
Vincent Mespoulet a partagé sa vidéo sur Facebook
2 août
Hey a mis à jour son profil
29 mai
annick murgier a mis à jour son profil
3 avr.
Mickaël Bouillet est désormais membre de L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls
24 mars
Billet de elabed faouzi

critique generale de la vie politique en tunisie (2011-2014)

14 janvier2011 fuite du président =la vie a etait chambarder- un mouvement islamique mobilise la…Plus
14 févr.
Billet de elabed faouzi

critique generale de la vie politique en tunisie (2011-2014)

14 janvier2011 fuite du président =la vie a etait chambarder- un mouvement islamique mobilise la…Plus
11 févr.
LEPEUVE Sophie est désormais membre de L'Ecole Hors les Murs - School Beyond The Walls
17 janv.
Club Internacional Euroamericano a mis à jour son profil
13 janv.
Vincent Mespoulet a commenté l'album de Vincent Mespoulet
Miniature

Dessins des élèves - Liberté de la presse et Hommage aux dessinateurs assassinés

"(suite) Enfin, j'ai proposé aux élèves de dessiner eux-mêmes sur…"
12 janv.
Vincent Mespoulet a commenté l'album de Vincent Mespoulet
Miniature

Dessins des élèves - Liberté de la presse et Hommage aux dessinateurs assassinés

"Réalisés le 8 janvier 2015 sur le thème de la liberté de la presse ou…"
12 janv.

Badge

Chargement en cours…

© 2015   Créé par Vincent Mespoulet.   Sponsorisé par

Badges  |  Signaler un problème  |  Conditions d'utilisation